Zemní práce a demolice


Poskytujeme komplexní zemní a výkopové práce se zaměřením na přípravné práce pro inženýrské sítě, základy domů, terénní úpravy a srovnání pozemků.

Naše firma vám nabízí

 • Veškeré zemní a výkopové práce
 • Hloubení rýh pro inženýrské sítě, plynové a elektrické přípojky
 • Výkopy základů včetně kompletní přípravy podloží základové desky a betonáže
 • Výkopy základů pro rodinné domy, chaty, ploty apod.
 • Terénní úpravy a skrývky
 • Komunikace, lesní cesty
 • Hutnění zásypů výkopu, podloží apod.
 • Rozbíjení betonů a živic
 • Bourací a demoliční práce (ruční a strojní)
 • Odstraňování staveb
 • Zpevnění komunikací (štěrky, asfalty, betony)
 • Výkopy pro bazény a jezírka
 • Studně, septiky a jímky
 • Nakládání a přemisťování zeminy a jiných materiálů
 • Rovnání a svahování terénů
 • Kompletní přípravy podloží pod zámkové dlažby, asfalty, betony
 • Zahrnovací práce
 • Skrývka ornice
 • Odstraňování škod po povodních
 • Rizikové kácení stromů
 • Čištění vodních toků

Tímto oborem se zabýváme už 25 let, máme za sebou velkou historii realizovaných zakázek. Veškeré zakázky plníme v termínu a maximálně svědomitě. Většina zákazníků se k nám vrací, nebo nás doporučuje svému okolí.


Image
Image
Image